Примерни кандидатстудентски изпити

Какво представлява примерния изпит?

Примерният изпит за кандидат-студентите в УНСС предоставя възможност те да проверят знанията си с определен набор от въпроси. Структурата на симулационния изпит наподобява тази на истински ЕПИ/ЕлЕПИ, като разликата е по отношение на броя въпроси и съответно - общото време за работа.

Важно:

Примерните кадидатстудентски изпити се състоят от 8 или 20 въпроса, но истинските ЕПИ и ЕлЕПИ се състоят от 80 въпроса - 20 въпроса от Модул 1 "Български език и езикова култура", 20 въпроса от Модул 2 "Математика - основи" и 40 въпроса от трети модул, специфичен за избрания от кандидат-студента изпит (Математика, Български език и литература, История на България, География на България).

Как да започна примерен изпит?

След натискане на бутна "Започнете сега" по-долу, ще се появи следният екран, на който е необходимо първо да изберете предмет и брой въпроси:

Екран със списък на наличните симулационни изпити

Когато сте готови да започнете, натиснете бутона "Старт" - времето ще започне да тече от този момент:

Екран, подогтвящ за старт на изпита

Ще видите следния екран:

Основен екран на изпита

Под наименованието на изпита ще видите номерата на въпросите, групирани според съответен модул. Натискането на номера на въпроса го визуализира в централната част на екрана.

За да отговорите на въпрос е необходимо да натиснете върху избрания от Вас отговор. Под номера на всеки въпрос ще се появява буквата на дадения от Вас отговор. Отговорените въпроси се оцветяват в синьо. По време на изпита не получавате информация дали даденият отговор е верен или не - тази информация ще е достъпна след като приключите.

В най-долната част на екрана ще видите таймер, отброяващ минутите и секундите, оставащи до края. Приключването на теста става при изтичане на времето или с натискане на оранжевия бутон "Край на изпита" в горната част на екрана.

Какво означават показаните резултати?

След приключване на примерния изпит ще видите екран с процент на дадените от Вас верни отговори. Имате възможност да започнете нов примерен изпит или да видите на кои въпроси сте дали грешен отговор. Верните отговори на тези въпроси целенасочено не се показват, за да имате въможност да се пробвате отначало.

Важно:

Тези резултати са само с информативна цел - оценяването при истинските ЕПИ и ЕлЕПИ е на различен принцип и при тях ще получите интегрирана оценка по шестобалната система, която не се визуализира веднага след изпита, а ще можете да проверите в уебсайта priem.unwe.bg след вход с Входящ номер и ЕГН.